• Nhà
 • NFL

ty le ca cuoc bong da hom nay Super Bowl LV nổi bật (hình ảnh)

08 tháng 2 năm 2021
Bets.com nhân viên 08 tháng 2 năm 2021
Chia sẻ bài viết này
Hình ảnh thành công
 • The Tampa Bay Buccaneers đã đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Superbowl LV
 • 31-9 là dòng điểm cuối cùng và Tom Brady đã giành được MVP
 • Điều này đã hoàn thành chiến thắng Super Bowl thứ bảy cho Brady
 • Check out all of the action below
Back to Gallery
Super Bowl 2021
1 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers là một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers là một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

2 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Các thủ lĩnh thành phố Kansas đại diện cho một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Các thủ lĩnh thành phố Kansas đại diện cho một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

3 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

4 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

5 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

6 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

7 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jazmine Sullivan và Eric Church biểu diễn quốc ca tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jazmine Sullivan và Eric Church biểu diễn quốc ca tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

8 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers chạy với bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers chạy với bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

9 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành bóng trong quý đầu tiên của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành bóng trong quý đầu tiên của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

10 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers cố gắng giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers cố gắng giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

11 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

12 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

13 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones #27 trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones #27 trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

14 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

15 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

16 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Frank Clark #55 của Kansas City Chiefs Sacks Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Frank Clark #55 của Kansas City Chiefs Sacks Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

17 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

18 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

19 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

20 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên của một trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên của một trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

21 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã bóng trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã bóng trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

22 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones II #27 trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones II #27 trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

23 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

24 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers Celeberates giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers Celeberates giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

25 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Harrison Butker #7 của các thủ lĩnh thành phố Kansas bắt đầu trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Harrison Butker #7 của các thủ lĩnh thành phố Kansas bắt đầu trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

26 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

27 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

28 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng tại dòng tội ác trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng tại dòng tội ác trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

29 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs Lines of Scrimmage được nhìn thấy trong quý đầu tiên của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs Lines of Scrimmage được nhìn thấy trong quý đầu tiên của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

30 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

31 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

32 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Leonard Fournette #28 trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Leonard Fournette #28 trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

33 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

34 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

35 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn chung về lĩnh vực này khi Tampa Bay Buccaneers đảm nhận các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn chung về lĩnh vực này khi Tampa Bay Buccaneers đảm nhận các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

36 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

37 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

38 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ nhìn vào quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ nhìn vào quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

39 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Joe Haeg #73 của Tampa Bay Buccaneers không bắt được Anthony Henchens #53 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Joe Haeg #73 của Tampa Bay Buccaneers không bắt được Anthony Henchens #53 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

40 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

41 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers vội vã sau một buổi tiếp tân trong quý thứ hai của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers vội vã sau một buổi tiếp tân trong quý thứ hai của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

42 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nói chuyện với trọng tài Fred Bryan #11 và trọng tài Carl Cheffers #51 trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nói chuyện với trọng tài Fred Bryan #11 và trọng tài Carl Cheffers #51 trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

43 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ronald Jones II #27 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ronald Jones II #27 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

44 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Tampa Bay Buccaneers Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Tampa Bay Buccaneers Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

45 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers đã tiếp tân trong quý hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers đã tiếp tân trong quý hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

46 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi ra khỏi giới hạn trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi ra khỏi giới hạn trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

47 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers chuẩn bị để xem trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers chuẩn bị để xem trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

48 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tommy Townsend #5 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý hai của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tommy Townsend #5 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý hai của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

49 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

50 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân sau khi chơi trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân sau khi chơi trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

51 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard trong quý thứ hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard trong quý thứ hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

52 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Aaron Stinnie #64 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Aaron Stinnie #64 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

53 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

54 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi ghi bàn thắng trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi ghi bàn thắng trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

55 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Cameron Brate #84 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Cameron Brate #84 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

56 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers tăng vọt bóng sau khi ghi bàn thắng 17 yard trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers tăng vọt bóng sau khi ghi bàn thắng 17 yard trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

57 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ giữ một dấu hiệu trong quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ giữ một dấu hiệu trong quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

58 - 136
Tampa, Florida - 07 tháng 2: Pat O

Tampa, Florida - 07 tháng 2: Pat O

59 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi trở lại để vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi trở lại để vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

60 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng với Tom Brady #12 và Mike Evans #13 trong quý thứ hai chống 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng với Tom Brady #12 và Mike Evans #13 trong quý thứ hai chống 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

61 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

62 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

63 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jason Pierre -Paul #90 và Lavonte David #54 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Travis Kelce #87 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2, 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jason Pierre -Paul #90 và Lavonte David #54 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Travis Kelce #87 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2, 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

64 - 136
Tampa, Florida - 07 tháng 2: L

Tampa, Florida - 07 tháng 2: L

65 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

66 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

67 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyrann Mathieu #32 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng sau một cuộc gọi phạt trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyrann Mathieu #32 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng sau một cuộc gọi phạt trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

68 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

69 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm sau khi bắt được một cú chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm sau khi bắt được một cú chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

70 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

71 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers bắt được một cú chạm bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers bắt được một cú chạm bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

72 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers chạy sau khi bắt được các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers chạy sau khi bắt được các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

73 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu trước khi chơi trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu trước khi chơi trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

74 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Pháo hoa phát nổ trên sân vận động Raymond James sau một nửa thời gian trong Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Douglas P. Defelice/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Pháo hoa phát nổ trên sân vận động Raymond James sau một nửa thời gian trong Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Douglas P. Defelice/Getty Images)

75 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn về sân vận động khi The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn về sân vận động khi The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

76 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

77 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

78 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

79 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một điểm dừng phòng thủ trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một điểm dừng phòng thủ trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

80 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

81 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Pringle #13 của các thủ lĩnh thành phố Kansas mang bóng trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Pringle #13 của các thủ lĩnh thành phố Kansas mang bóng trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

82 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có khả năng snap trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có khả năng snap trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

83 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers lao lên trước Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý ba của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers lao lên trước Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý ba của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

84 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

85 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 và Donovan Smith #76 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 và Donovan Smith #76 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

86 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

87 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers ghi được một cú chạm bóng 27 yard trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers ghi được một cú chạm bóng 27 yard trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

88 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers Huddle trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers Huddle trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

89 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

90 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ném trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ném trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

91 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội trong quý thứ ba sau khi đánh chặn với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội trong quý thứ ba sau khi đánh chặn với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

92 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas lao lên trước Sean Murphy -Bunting #23 của Tampa Bay Buccaneers trong quý ba của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas lao lên trước Sean Murphy -Bunting #23 của Tampa Bay Buccaneers trong quý ba của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

93 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers cử chỉ trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers cử chỉ trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

94 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 và Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 và Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

95 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

96 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

97 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Sammy Watkins #14 của các thủ lĩnh thành phố Kansas được giải quyết bởi Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Sammy Watkins #14 của các thủ lĩnh thành phố Kansas được giải quyết bởi Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

98 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đuổi theo bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đuổi theo bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

99 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

100 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

101 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có vẻ sẽ ném trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có vẻ sẽ ném trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

102 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas Eludes áp lực trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas Eludes áp lực trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

103 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ cổ vũ trong quý IV tại Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ cổ vũ trong quý IV tại Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

104 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

105 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua áp lực từ Alex Okafor #57 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý IV của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua áp lực từ Alex Okafor #57 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý IV của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

106 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đi bộ với đầu trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đi bộ với đầu trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

107 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: DeMarcus Robinson #11 của các thủ lĩnh thành phố Kansas không thể bắt được một đường chuyền trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: DeMarcus Robinson #11 của các thủ lĩnh thành phố Kansas không thể bắt được một đường chuyền trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

108 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

109 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

110 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

111 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

112 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ được thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ được thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

113 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ bị loại khỏi lĩnh vực thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ bị loại khỏi lĩnh vực thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

114 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã được giải quyết trong quý IV bởi Jason Pierre -Paul #90 và Devin White #45 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James Sân vận động vào ngày 07 tháng 2 , 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã được giải quyết trong quý IV bởi Jason Pierre -Paul #90 và Devin White #45 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James Sân vận động vào ngày 07 tháng 2 , 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

115 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

116 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Leftwich nói chuyện với Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Leftwich nói chuyện với Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

117 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Remmer #75 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã Jason Pierre -Paul #90 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Remmer #75 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã Jason Pierre -Paul #90 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

118 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 đến Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 đến Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

119 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

120 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

121 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

122 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

123 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

124 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

125 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

126 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Jensen #66 và Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Jensen #66 và Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

127 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

128 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers được phỏng vấn với Leonard Fournette #28 sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers được phỏng vấn với Leonard Fournette #28 sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

129 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers Nâng chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers Nâng chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

130 - 136
TAMPA, FL - 07 tháng 2: Người hâm mộ Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau Super Bowl LV vào ngày 7 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Vịnh Tampa đã giành chiến thắng trong việc thống trị thời trang 31-9 về việc bảo vệ Champ Kansas City Chiefs, đảm bảo cho tiền vệ 43 tuổi Tom Brady Cúp Lombardi thứ bảy của anh ấy, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử NFL. (Ảnh của Octavio Jones/Getty Images)

TAMPA, FL - 07 tháng 2: Người hâm mộ Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau Super Bowl LV vào ngày 7 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Vịnh Tampa đã giành chiến thắng trong việc thống trị thời trang 31-9 về việc bảo vệ Champ Kansas City Chiefs, đảm bảo cho tiền vệ 43 tuổi Tom Brady Cúp Lombardi thứ bảy của anh ấy, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử NFL. (Ảnh của Octavio Jones/Getty Images)

131 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ôm con gái Vivian sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas 31-9 tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ôm con gái Vivian sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas 31-9 tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

132 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với Gisele Bundchen sau khi giành được Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với Gisele Bundchen sau khi giành được Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

133 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

134 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

135 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nâng chiếc cúp Vince Lombardi sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nâng chiếc cúp Vince Lombardi sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

136 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Chủ sở hữu Tampa Bay Buccaneers Joel Glazer giữ chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Chủ sở hữu Tampa Bay Buccaneers Joel Glazer giữ chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

Tất cả ảnh136
? ?
TAMPA, FLORIDA - FEBRUARY 07: Tom Brady #12 of the Tampa Bay Buccaneers hoists the Vince Lombardi Trophy after winning Super Bowl LV at Raymond James Stadium on February 07, 2021 in Tampa, Florida. The Buccaneers defeated the Chiefs 31-9. (Photo by Mike Ehrmann/Getty Images)
The Tampa Bay Buccaneers have upset the Kansas City Chiefs with a 31-9 victory in Superbowl LV from Raymond James Stadium in Tampa, Florida.

This match incredibly completed a seventh Super Bowl victory for champion quarterback Tom Brady who was also named the MVP in Sunday's clash.

All of the action from Superbowl LV can be viewed below or played via the gallery at the top of this page.

 • 1 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers là một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers là một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 2 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Các thủ lĩnh thành phố Kansas đại diện cho một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Các thủ lĩnh thành phố Kansas đại diện cho một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 3 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 4 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 5 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 6 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 7 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jazmine Sullivan và Eric Church biểu diễn quốc ca tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jazmine Sullivan và Eric Church biểu diễn quốc ca tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 8 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers chạy với bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers chạy với bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 9 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành bóng trong quý đầu tiên của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành bóng trong quý đầu tiên của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 10 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers cố gắng giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers cố gắng giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 11 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 12 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 13 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones #27 trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones #27 trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 14 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 15 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 16 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Frank Clark #55 của Kansas City Chiefs Sacks Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Frank Clark #55 của Kansas City Chiefs Sacks Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 17 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 18 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 19 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 20 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên của một trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên của một trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 21 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã bóng trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã bóng trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 22 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones II #27 trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones II #27 trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 23 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 24 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers Celeberates giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers Celeberates giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 25 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Harrison Butker #7 của các thủ lĩnh thành phố Kansas bắt đầu trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Harrison Butker #7 của các thủ lĩnh thành phố Kansas bắt đầu trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 26 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 27 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 28 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng tại dòng tội ác trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng tại dòng tội ác trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 29 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs Lines of Scrimmage được nhìn thấy trong quý đầu tiên của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs Lines of Scrimmage được nhìn thấy trong quý đầu tiên của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 30 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 31 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 32 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Leonard Fournette #28 trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Leonard Fournette #28 trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 33 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 34 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 35 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn chung về lĩnh vực này khi Tampa Bay Buccaneers đảm nhận các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn chung về lĩnh vực này khi Tampa Bay Buccaneers đảm nhận các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 36 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 37 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 38 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ nhìn vào quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ nhìn vào quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 39 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Joe Haeg #73 của Tampa Bay Buccaneers không bắt được Anthony Henchens #53 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Joe Haeg #73 của Tampa Bay Buccaneers không bắt được Anthony Henchens #53 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 40 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 41 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers vội vã sau một buổi tiếp tân trong quý thứ hai của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers vội vã sau một buổi tiếp tân trong quý thứ hai của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 42 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nói chuyện với trọng tài Fred Bryan #11 và trọng tài Carl Cheffers #51 trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nói chuyện với trọng tài Fred Bryan #11 và trọng tài Carl Cheffers #51 trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 43 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ronald Jones II #27 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ronald Jones II #27 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 44 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Tampa Bay Buccaneers Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Tampa Bay Buccaneers Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 45 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers đã tiếp tân trong quý hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers đã tiếp tân trong quý hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 46 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi ra khỏi giới hạn trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi ra khỏi giới hạn trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 47 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers chuẩn bị để xem trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers chuẩn bị để xem trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 48 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tommy Townsend #5 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý hai của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tommy Townsend #5 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý hai của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 49 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 50 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân sau khi chơi trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân sau khi chơi trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 51 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard trong quý thứ hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard trong quý thứ hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 52 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Aaron Stinnie #64 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Aaron Stinnie #64 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 53 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 54 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi ghi bàn thắng trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi ghi bàn thắng trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 55 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Cameron Brate #84 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Cameron Brate #84 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 56 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers tăng vọt bóng sau khi ghi bàn thắng 17 yard trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers tăng vọt bóng sau khi ghi bàn thắng 17 yard trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 57 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ giữ một dấu hiệu trong quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ giữ một dấu hiệu trong quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 58 - 136
  Tampa, Florida - 07 tháng 2: Pat O +

  Tampa, Florida - 07 tháng 2: Pat O

 • 59 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi trở lại để vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi trở lại để vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 60 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng với Tom Brady #12 và Mike Evans #13 trong quý thứ hai chống 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng với Tom Brady #12 và Mike Evans #13 trong quý thứ hai chống 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 61 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 62 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 63 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jason Pierre -Paul #90 và Lavonte David #54 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Travis Kelce #87 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2, 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jason Pierre -Paul #90 và Lavonte David #54 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Travis Kelce #87 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2, 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 64 - 136
  Tampa, Florida - 07 tháng 2: L +

  Tampa, Florida - 07 tháng 2: L

 • 65 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 66 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 67 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyrann Mathieu #32 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng sau một cuộc gọi phạt trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyrann Mathieu #32 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng sau một cuộc gọi phạt trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 68 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 69 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm sau khi bắt được một cú chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm sau khi bắt được một cú chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 70 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 71 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers bắt được một cú chạm bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers bắt được một cú chạm bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 72 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers chạy sau khi bắt được các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers chạy sau khi bắt được các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 73 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu trước khi chơi trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu trước khi chơi trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 74 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Pháo hoa phát nổ trên sân vận động Raymond James sau một nửa thời gian trong Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Douglas P. Defelice/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Pháo hoa phát nổ trên sân vận động Raymond James sau một nửa thời gian trong Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Douglas P. Defelice/Getty Images)

 • 75 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn về sân vận động khi The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn về sân vận động khi The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 76 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 77 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 78 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 79 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một điểm dừng phòng thủ trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một điểm dừng phòng thủ trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 80 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 81 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Pringle #13 của các thủ lĩnh thành phố Kansas mang bóng trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Pringle #13 của các thủ lĩnh thành phố Kansas mang bóng trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 82 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có khả năng snap trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có khả năng snap trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 83 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers lao lên trước Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý ba của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers lao lên trước Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý ba của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 84 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 85 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 và Donovan Smith #76 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 và Donovan Smith #76 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 86 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 87 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers ghi được một cú chạm bóng 27 yard trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers ghi được một cú chạm bóng 27 yard trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 88 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers Huddle trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers Huddle trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 89 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 90 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ném trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ném trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 91 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội trong quý thứ ba sau khi đánh chặn với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội trong quý thứ ba sau khi đánh chặn với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 92 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas lao lên trước Sean Murphy -Bunting #23 của Tampa Bay Buccaneers trong quý ba của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas lao lên trước Sean Murphy -Bunting #23 của Tampa Bay Buccaneers trong quý ba của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 93 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers cử chỉ trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers cử chỉ trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 94 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 và Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 và Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 95 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 96 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 97 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Sammy Watkins #14 của các thủ lĩnh thành phố Kansas được giải quyết bởi Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Sammy Watkins #14 của các thủ lĩnh thành phố Kansas được giải quyết bởi Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 98 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đuổi theo bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đuổi theo bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 99 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 100 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 101 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có vẻ sẽ ném trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có vẻ sẽ ném trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 102 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas Eludes áp lực trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas Eludes áp lực trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 103 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ cổ vũ trong quý IV tại Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ cổ vũ trong quý IV tại Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 104 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 105 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua áp lực từ Alex Okafor #57 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý IV của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua áp lực từ Alex Okafor #57 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý IV của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 106 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đi bộ với đầu trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đi bộ với đầu trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 107 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: DeMarcus Robinson #11 của các thủ lĩnh thành phố Kansas không thể bắt được một đường chuyền trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: DeMarcus Robinson #11 của các thủ lĩnh thành phố Kansas không thể bắt được một đường chuyền trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 108 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 109 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 110 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 111 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 112 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ được thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ được thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 113 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ bị loại khỏi lĩnh vực thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ bị loại khỏi lĩnh vực thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 114 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã được giải quyết trong quý IV bởi Jason Pierre -Paul #90 và Devin White #45 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James Sân vận động vào ngày 07 tháng 2 , 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã được giải quyết trong quý IV bởi Jason Pierre -Paul #90 và Devin White #45 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James Sân vận động vào ngày 07 tháng 2 , 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 115 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 116 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Leftwich nói chuyện với Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Leftwich nói chuyện với Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 117 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Remmer #75 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã Jason Pierre -Paul #90 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Remmer #75 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã Jason Pierre -Paul #90 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 118 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 đến Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 đến Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 119 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 120 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 121 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 122 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 123 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 124 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 125 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 126 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Jensen #66 và Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Jensen #66 và Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 127 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 128 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers được phỏng vấn với Leonard Fournette #28 sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers được phỏng vấn với Leonard Fournette #28 sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 129 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers Nâng chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers Nâng chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 130 - 136
  TAMPA, FL - 07 tháng 2: Người hâm mộ Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau Super Bowl LV vào ngày 7 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Vịnh Tampa đã giành chiến thắng trong việc thống trị thời trang 31-9 về việc bảo vệ Champ Kansas City Chiefs, đảm bảo cho tiền vệ 43 tuổi Tom Brady Cúp Lombardi thứ bảy của anh ấy, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử NFL. (Ảnh của Octavio Jones/Getty Images) +

  TAMPA, FL - 07 tháng 2: Người hâm mộ Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau Super Bowl LV vào ngày 7 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Vịnh Tampa đã giành chiến thắng trong việc thống trị thời trang 31-9 về việc bảo vệ Champ Kansas City Chiefs, đảm bảo cho tiền vệ 43 tuổi Tom Brady Cúp Lombardi thứ bảy của anh ấy, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử NFL. (Ảnh của Octavio Jones/Getty Images)

 • 131 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ôm con gái Vivian sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas 31-9 tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ôm con gái Vivian sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas 31-9 tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 132 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với Gisele Bundchen sau khi giành được Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với Gisele Bundchen sau khi giành được Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

 • 133 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

 • 134 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 135 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nâng chiếc cúp Vince Lombardi sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nâng chiếc cúp Vince Lombardi sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

 • 136 - 136
  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Chủ sở hữu Tampa Bay Buccaneers Joel Glazer giữ chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) +

  TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Chủ sở hữu Tampa Bay Buccaneers Joel Glazer giữ chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

1 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers là một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers là một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

2 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Các thủ lĩnh thành phố Kansas đại diện cho một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Các thủ lĩnh thành phố Kansas đại diện cho một bài hát trước trận đấu trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

3 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

4 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ấm lên trước Super Bowl LV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

5 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

6 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas ấm lên trước Super Bowl LV chống lại Tampa Bay Buccaneers tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

7 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jazmine Sullivan và Eric Church biểu diễn quốc ca tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jazmine Sullivan và Eric Church biểu diễn quốc ca tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

8 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers chạy với bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers chạy với bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

9 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành bóng trong quý đầu tiên của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành bóng trong quý đầu tiên của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

10 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers cố gắng giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers cố gắng giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

11 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

12 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

13 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones #27 trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones #27 trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

14 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

15 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

16 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Frank Clark #55 của Kansas City Chiefs Sacks Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Frank Clark #55 của Kansas City Chiefs Sacks Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

17 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

18 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý đầu tiên trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

19 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tranh giành trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

20 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên của một trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers chui trong quý đầu tiên của một trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

21 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã bóng trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã bóng trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

22 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones II #27 trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Ronald Jones II #27 trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

23 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

24 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers Celeberates giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers Celeberates giải quyết Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

25 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Harrison Butker #7 của các thủ lĩnh thành phố Kansas bắt đầu trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Harrison Butker #7 của các thủ lĩnh thành phố Kansas bắt đầu trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

26 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã không bắt được trong quý đầu tiên chống lại Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

27 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

28 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng tại dòng tội ác trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng tại dòng tội ác trong quý đầu tiên chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

29 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs Lines of Scrimmage được nhìn thấy trong quý đầu tiên của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs Lines of Scrimmage được nhìn thấy trong quý đầu tiên của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

30 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

31 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

32 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Leonard Fournette #28 trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đưa đến Leonard Fournette #28 trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

33 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

34 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý đầu tiên chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

35 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn chung về lĩnh vực này khi Tampa Bay Buccaneers đảm nhận các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn chung về lĩnh vực này khi Tampa Bay Buccaneers đảm nhận các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý đầu tiên tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

36 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ghi bàn trong quý đầu tiên chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

37 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

38 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ nhìn vào quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ nhìn vào quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

39 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Joe Haeg #73 của Tampa Bay Buccaneers không bắt được Anthony Henchens #53 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Joe Haeg #73 của Tampa Bay Buccaneers không bắt được Anthony Henchens #53 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

40 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

41 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers vội vã sau một buổi tiếp tân trong quý thứ hai của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers vội vã sau một buổi tiếp tân trong quý thứ hai của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

42 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nói chuyện với trọng tài Fred Bryan #11 và trọng tài Carl Cheffers #51 trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nói chuyện với trọng tài Fred Bryan #11 và trọng tài Carl Cheffers #51 trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

43 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ronald Jones II #27 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ronald Jones II #27 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

44 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Tampa Bay Buccaneers Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Tampa Bay Buccaneers Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

45 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers đã tiếp tân trong quý hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Evans #13 của Tampa Bay Buccaneers đã tiếp tân trong quý hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

46 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi ra khỏi giới hạn trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi ra khỏi giới hạn trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

47 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers chuẩn bị để xem trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers chuẩn bị để xem trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

48 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tommy Townsend #5 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý hai của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tommy Townsend #5 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý hai của trận đấu với Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

49 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

50 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân sau khi chơi trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas nằm trên sân sau khi chơi trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

51 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard trong quý thứ hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard trong quý thứ hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

52 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Aaron Stinnie #64 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Aaron Stinnie #64 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

53 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

54 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi ghi bàn thắng trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi ghi bàn thắng trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

55 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Cameron Brate #84 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau khi ghi được một cú chạm bóng 17 yard với Cameron Brate #84 trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Raymond James ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

56 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers tăng vọt bóng sau khi ghi bàn thắng 17 yard trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers tăng vọt bóng sau khi ghi bàn thắng 17 yard trong quý hai trước Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

57 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ giữ một dấu hiệu trong quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ giữ một dấu hiệu trong quý thứ hai của trò chơi giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

58 - 136
Tampa, Florida - 07 tháng 2: Pat O

Tampa, Florida - 07 tháng 2: Pat O

59 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi trở lại để vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas rơi trở lại để vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

60 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng với Tom Brady #12 và Mike Evans #13 trong quý thứ hai chống 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm một cú chạm bóng với Tom Brady #12 và Mike Evans #13 trong quý thứ hai chống 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

61 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

62 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

63 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jason Pierre -Paul #90 và Lavonte David #54 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Travis Kelce #87 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2, 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jason Pierre -Paul #90 và Lavonte David #54 của Tampa Bay Buccaneers đã giải quyết Travis Kelce #87 của Kansas City Chiefs trong quý thứ hai tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2, 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

64 - 136
Tampa, Florida - 07 tháng 2: L

Tampa, Florida - 07 tháng 2: L

65 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

66 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

67 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyrann Mathieu #32 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng sau một cuộc gọi phạt trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyrann Mathieu #32 của các thủ lĩnh thành phố Kansas phản ứng sau một cuộc gọi phạt trong quý thứ hai chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

68 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội sau khi chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

69 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm sau khi bắt được một cú chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers kỷ niệm sau khi bắt được một cú chạm bóng 1 yard trong quý hai chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

70 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

71 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers bắt được một cú chạm bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antonio Brown #81 của Tampa Bay Buccaneers bắt được một cú chạm bóng trong quý thứ hai chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

72 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers chạy sau khi bắt được các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers chạy sau khi bắt được các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý thứ hai trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

73 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu trước khi chơi trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu trước khi chơi trong quý thứ hai trước các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

74 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Pháo hoa phát nổ trên sân vận động Raymond James sau một nửa thời gian trong Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Douglas P. Defelice/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Pháo hoa phát nổ trên sân vận động Raymond James sau một nửa thời gian trong Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Douglas P. Defelice/Getty Images)

75 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn về sân vận động khi The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một cái nhìn về sân vận động khi The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

76 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

77 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

78 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Weeknd biểu diễn trong buổi trình diễn giờ nghỉ giải lao Pepsi Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

79 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một điểm dừng phòng thủ trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một điểm dừng phòng thủ trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

80 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua Shaquil Barrett #58 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba trong Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 . (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

81 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Pringle #13 của các thủ lĩnh thành phố Kansas mang bóng trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Pringle #13 của các thủ lĩnh thành phố Kansas mang bóng trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

82 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có khả năng snap trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có khả năng snap trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

83 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers lao lên trước Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý ba của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers lao lên trước Daniel Sorensen #49 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý ba của trò chơi tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa , Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

84 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

85 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 và Donovan Smith #76 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Rob Gronkowski #87 và Donovan Smith #76 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

86 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Jaydon Mickens #85 của Tampa Bay Buccaneers mang bóng trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

87 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers ghi được một cú chạm bóng 27 yard trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers ghi được một cú chạm bóng 27 yard trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

88 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers Huddle trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers Huddle trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

89 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng sau một lần chạm bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

90 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ném trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ném trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

91 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội trong quý thứ ba sau khi đánh chặn với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với các đồng đội trong quý thứ ba sau khi đánh chặn với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

92 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas lao lên trước Sean Murphy -Bunting #23 của Tampa Bay Buccaneers trong quý ba của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tyalet Hill #10 của các thủ lĩnh thành phố Kansas lao lên trước Sean Murphy -Bunting #23 của Tampa Bay Buccaneers trong quý ba của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 ở Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

93 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers cử chỉ trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers cử chỉ trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

94 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 và Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Antoine Winfield Jr. #31 và Jordan Whitehead #33 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

95 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas sẽ vượt qua trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

96 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

97 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Sammy Watkins #14 của các thủ lĩnh thành phố Kansas được giải quyết bởi Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Sammy Watkins #14 của các thủ lĩnh thành phố Kansas được giải quyết bởi Antoine Winfield Jr. #31 của Tampa Bay Buccaneers trong quý thứ ba tại Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

98 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đuổi theo bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers đuổi theo bóng trong quý thứ ba chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

99 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

100 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Succop #3 của Tampa Bay Buccaneers (C) kỷ niệm mục tiêu thực địa trong quý thứ ba chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

101 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có vẻ sẽ ném trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas có vẻ sẽ ném trong quý thứ ba chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

102 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas Eludes áp lực trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas Eludes áp lực trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

103 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ cổ vũ trong quý IV tại Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Người hâm mộ cổ vũ trong quý IV tại Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

104 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas tìm cách vượt qua trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

105 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua áp lực từ Alex Okafor #57 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý IV của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers vượt qua áp lực từ Alex Okafor #57 của các thủ lĩnh thành phố Kansas trong quý IV của trò chơi ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

106 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đi bộ với đầu trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đi bộ với đầu trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

107 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: DeMarcus Robinson #11 của các thủ lĩnh thành phố Kansas không thể bắt được một đường chuyền trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: DeMarcus Robinson #11 của các thủ lĩnh thành phố Kansas không thể bắt được một đường chuyền trong quý IV chống lại Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

108 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: The Tampa Bay Buccaneers chui trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

109 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers vội vã trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

110 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

111 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

112 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ được thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ được thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida . (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

113 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ bị loại khỏi lĩnh vực thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ bị loại khỏi lĩnh vực thực thi pháp luật sau khi chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

114 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã được giải quyết trong quý IV bởi Jason Pierre -Paul #90 và Devin White #45 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James Sân vận động vào ngày 07 tháng 2 , 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Patrick Mahomes #15 của các thủ lĩnh thành phố Kansas đã được giải quyết trong quý IV bởi Jason Pierre -Paul #90 và Devin White #45 của Tampa Bay Buccaneers ở Super Bowl LV tại Raymond James Sân vận động vào ngày 07 tháng 2 , 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

115 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Một người hâm mộ chạy trên sân trong quý IV của Super Bowl LV giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

116 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Leftwich nói chuyện với Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Byron Leftwich nói chuyện với Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

117 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Remmer #75 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã Jason Pierre -Paul #90 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Mike Remmer #75 của các thủ lĩnh thành phố Kansas vội vã Jason Pierre -Paul #90 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

118 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 đến Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 đến Leonard Fournette #28 của Tampa Bay Buccaneers trong quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

119 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

120 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

121 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào trong quý IV chống lại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

122 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tìm cách vượt qua trong quý IV của trận đấu với các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

123 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

124 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

125 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers phản ứng với các đồng đội vào cuối quý IV chống lại Kansas City Chiefs ở Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

126 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Jensen #66 và Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Ryan Jensen #66 và Rob Gronkowski #87 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

127 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau khi giành chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

128 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers được phỏng vấn với Leonard Fournette #28 sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers được phỏng vấn với Leonard Fournette #28 sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

129 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers Nâng chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Huấn luyện viên trưởng Bruce Arians của Tampa Bay Buccaneers Nâng chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

130 - 136
TAMPA, FL - 07 tháng 2: Người hâm mộ Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau Super Bowl LV vào ngày 7 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Vịnh Tampa đã giành chiến thắng trong việc thống trị thời trang 31-9 về việc bảo vệ Champ Kansas City Chiefs, đảm bảo cho tiền vệ 43 tuổi Tom Brady Cúp Lombardi thứ bảy của anh ấy, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử NFL. (Ảnh của Octavio Jones/Getty Images)

TAMPA, FL - 07 tháng 2: Người hâm mộ Tampa Bay Buccaneers ăn mừng sau Super Bowl LV vào ngày 7 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Vịnh Tampa đã giành chiến thắng trong việc thống trị thời trang 31-9 về việc bảo vệ Champ Kansas City Chiefs, đảm bảo cho tiền vệ 43 tuổi Tom Brady Cúp Lombardi thứ bảy của anh ấy, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử NFL. (Ảnh của Octavio Jones/Getty Images)

131 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ôm con gái Vivian sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas 31-9 tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ôm con gái Vivian sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas 31-9 tại Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

132 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với Gisele Bundchen sau khi giành được Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers ăn mừng với Gisele Bundchen sau khi giành được Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images)

133 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers tín hiệu sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. (Ảnh của Mike Ehrmann/Getty Images)

134 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nhìn vào sau khi chiến thắng Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

135 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nâng chiếc cúp Vince Lombardi sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Tom Brady #12 của Tampa Bay Buccaneers nâng chiếc cúp Vince Lombardi sau khi giành được Super Bowl LV tại Sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

136 - 136
TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Chủ sở hữu Tampa Bay Buccaneers Joel Glazer giữ chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

TAMPA, Florida - 07 tháng 2: Chủ sở hữu Tampa Bay Buccaneers Joel Glazer giữ chiếc cúp Lombardi sau khi đánh bại các thủ lĩnh thành phố Kansas ở Super Bowl LV tại sân vận động Raymond James vào ngày 07 tháng 2 năm 2021 tại Tampa, Florida. Buccaneers đánh bại các tù trưởng 31-9. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images)

? ?
Tất cả ảnh136
De

Trang web cá cược hàng đầu

Đặc biệt-cung cấp-1 Cá cược cung cấp

sự kiện sắp tới

Tải nhiều hơn